ВНИИДАД в РИНЦ

Общие показатели

Общие показатели РИНЦ

Показатели за 5 лет (2011-2015):

 

Публикации

 

Показатели по годам:

 

Цитирование

 

Авторы

 

Тематика публикаций

 

 

Распределение публикаций по числу цитирований

 

Распределение публикаций организации по авторам

Автор публикаций

 • Сабенникова И.В. - 26
 • Гентшке В.Л. - 22
 • Ларин М.В. - 15
 • Иноземцева З.П. - 14
 • Ловцов А.С. - 14
 • Жигунов В.М. - 13
 • Соболев В.Е. - 12
 • Сокова А.Н. - 11
 • Янковая В.Ф. - 11
 • Привалов В.Ф. - 10
 • Терещенко Л.С. - 10
 • Юмашева Ю.Ю. - 10
 • Варламова Л.Н. - 7
 • Волкова И.В. - 7
 • Котюкова Т.В. - 7
 • Чумин Г.В. - 7
 • Бушмелева З.В. - 6
 • Гавлин М.Л. - 6
 • Звавич В.И. - 6
 • Красавин А.С. - 6
 • Лифанова Н.В. - 6
 • Романченко Е.В. - 6
 • Химина Н.И. - 6
 • Чернин Э.А. - 6
 • Володин Д.В. - 5
 • Демушкин А.С. - 5
 • Жукова М.П. - 5
 • Константинова Т.В. - 5
 • Любомирова О.И. - 5
 • Харитонов А.Г. - 5
 • Шотина Л.П. - 5
 • Бельдова М.В. - 4
 • Беляев Д.А. - 4
 • Глуховская И.И. - 4
 • Грум-гржимайло Ю.В. - 4
 • Дегтярева И.А. - 4
 • Дьячкова М.П. - 4
 • Ерошкина О.Д. - 4
 • Иванова И.В. - 4
 • Кепель А.А. - 4
 • Коновалова А.В. - 4
 • Курникова И.А. - 4
 • Ларина В.Г. - 4
 • Романова С.Н. - 4
 • Сергеева А.Г. - 4
 • Сорокин В.Н. - 4
 • Федорова И.С. - 4
 • Чуковенков А.Ю. - 4
 • Шепилова И.Г. - 4
 • Банасюкевич В.Д. - 3
 • Булавкина Т.М. - 3
 • Варламова Л. - 3
 • Воронкова Е.А. - 3
 • Гринев Г.Н. - 3
 • Ерошкина А.Н. - 3
 • Коган Г.Е. - 3
 • Кондратьева Л.А. - 3
 • Кошелева Е.Ю. - 3
 • Мельникова Е.Б. - 3
 • Никулин М.В. - 3
 • Новикова Н.Н. - 3
 • Олевская В.В. - 3
 • Степанова Л.А. - 3
 • Терентьева Е.В. - 3
 • Ткаченко Н.А. - 3
 • Трофименкова Е.В. - 3
 • Абраменко С.В. - 2
 • Автократов В.Н. - 2
 • Акопян В.Г. - 2
 • Андреева Н.М. - 2
 • Арцруни М.Г. - 2
 • Бабаходжаева Х.А. - 2
 • Барулин Ю Н - 2
 • Белая Т Р - 2
 • Борчуков С Ю - 2
 • Егоров С А - 2
 • Елпатьевский А В - 2
 • Емельянов Н Ю - 2
 • Зайцева Т А - 2
 • Иноземцева П С - 2
 • Иоффе И А - 2
 • Исакова М С - 2
 • Кальсина Е А - 2
 • Косырева Е В - 2
 • Кручинина Е В - 2
 • Крюкова Л Н - 2
 • Ларин М М - 4
 • Лебедев В А - 2
 • Левчук Л И - 2
 • Магидов В М - 2
 • Макарова Е И - 2
 • Макарова С Л - 2
 • Мельтюхов М И - 2
 • Мингалев В С - 2
 • Нагорная М Л - 2
 • Панова А В - 2
 • Подоплелова Н Н - 2
 • Полякова Ж В - 2
 • Потапова Л В - 2
 • Пучко Н А - 2
 • Романова Е А - 2
 • Романовская И В - 2
 • Русакова С В - 2
 • Рысков О И - 2
 • Сахарова Е Н - 2
 • Семенова Г Ю - 2
 • Сидорова В А - 2
 • Симонова Е Р - 2
 • Соломина О Л - 2
 • Степин А В - 2
 • Сурганов Б С - 2
 • Тарунтаева В Н - 2
 • Тасиц Н А - 2
 • Тихонов В И - 2
 • Толокнов В И - 2
 • Ударова О Д - 2
 • Усанова О В - 2
 • Федосеева Н А - 2
 • Цеменкова С И - 2
 • Чьеу Ван Кыонг - 2
 • Якута В И - 2
 • Алтман М М - 1
 • Альтман М М - 1
 • Андросова М Е - 1
 • Антонов Д Н - 1
 • Антонова И А - 1
 • Арапов Д Ю - 1
 • Асатова Г Р - 1
 • Бабаходяева Х А - 1
 • Байков Д М - 1
 • Байкова И Ю - 1
 • Баркалова О М - 1
 • Басовская Н И - 1
 • Белова Н В - 1
 • Белова Т В - 1
 • Белянина Л И - 1
 • Бобкова В Н - 1
 • Богина С Л - 1
 • Болдина Е Г - 1
 • Бородкина Е В - 1
 • Бочарова О Б - 1
 • Витко И В - 1
 • Владыкина В А - 1
 • Водопьянов З К - 1
 • Волков Л В - 1
 • Воробьева Ю С - 1
 • Воронова Л Н - 1
 • Высоков М С - 1
 • Гавлин М А - 1
 • Гапонова А В - 1
 • Гельман-виноградов К Б - 1
 • Гентщке В Л - 1
 • Генштке В Л - 1
 • Голотиик А - 1
 • Голотик А С - 1
 • Горбунов Ю С - 1
 • Горяева Т М - 1
 • Гречина Н Д - 1
 • Григорьева Н Е - 1
 • Громов П А - 1
 • Грошев Г А - 1
 • Двойных А В - 1
 • Денискина Л А - 1
 • Дмитриева А П - 1
 • Домрачева Т В - 1
 • Дробинин М Ю - 1
 • Дячкова М П - 1
 • Елпатевский А В - 1
 • Емелин А Ю - 1
 • Ермолаев Б В - 1
 • Ермолаева А В - 1
 • Жеребцова Л А - 1
 • Заводько Н Н - 1
 • Иванова А К - 1
 • Иванова М Ю - 1
 • Иритикова В С - 1
 • Казарина И В - 1
 • Калугина В А - 1
 • Карканица Е В - 1
 • Касаткина Т П - 1
 • Кирилина Ф И - 1
 • Кириллина Н Д - 1
 • Киселев М В - 1
 • Киселева Л Г - 1
 • Ковш Л А - 1
 • Козляков В Н - 1
 • Колесник Т Б - 1
 • Коляда В А - 1
 • Кондаурова Л П - 1
 • Коннова Н Н - 1
 • Корнеева Л Н - 1
 • Коршунова Т Н - 1
 • Костанов А И - 1
 • Красавина Е В - 1
 • Крючкова Л Р - 1
 • Кудряева И Д - 1
 • Куза Л Г - 1
 • Кузнецов Л В - 1
 • Куроедова Л В - 1
 • Кюнг П А - 1
 • Латыпова В В - 1
 • Левшина И Б - 1
 • Литвин А А - 1
 • Литвинов Г Л - 1
 • Луткова Н А - 1
 • Лысак В Н - 1
 • Макаренко З Н - 1
 • Максимова Н С - 1
 • Максимович Г Ю - 1
 • Малышева Е П - 1
 • Манаев Г Г - 1
 • Марбашев А К - 1
 • Мартынова Г В - 1
 • Медушевский А Н - 1
 • Мезенцев Е В - 1
 • Мелтухов М И - 1
 • Мелтюхов М И - 1
 • Мельникова Е В - 1
 • Милюгина Е Г - 1
 • Митченко О Ю - 1
 • Миченко О Ю - 1
 • Моисеев А Е - 1
 • Моисеева Р М - 1
 • Морозов Б М - 1
 • Мусатова Т Н - 1
 • Нагорнаия М Л - 1
 • Немирович-данченко П М - 1
 • Нигматуллина З Б - 1
 • Никитина Л П - 1
 • Панина А Л - 1
 • Першина Т А - 1
 • Петров П В - 1
 • Пивоварова Н А - 1
 • Пинчук Л В - 1
 • Погодина Л М - 1
 • Полева Г Н - 1
 • Попов А С - 1
 • Поспелова Р А - 1
 • Прзорова В Б - 1
 • Прозуменщикова И А - 1
 • Пронин А А - 1
 • Пронина Л И - 1
 • Просянкина Т Ю - 1
 • Пшеничный А П - 1
 • Пышкин Ю Л - 1
 • Рагозина Л В - 1
 • Радищевская В А - 1
 • Раскин Д И - 1
 • Решетников В И - 1
 • Решетова А А - 1
 • Рудельсон М Е - 1
 • Рудьев С А - 1
 • Самборский Я Ю - 1
 • Семнова Г Ю - 1
 • Сотникова С И - 1
 • Сошников В Е - 1
 • Суханова Г Н - 1
 • Сыроватская Г М - 1
 • Танонина Е А - 1
 • Титова Т В - 1
 • Толочко В В - 1
 • Тушевский А М - 1
 • Уварова Е А - 1
 • Филиппов Н Г - 1
 • Ходакова З П - 1
 • Ходаковский Н И - 1
 • Хорова С Б - 1
 • Худякова И Ю - 1
 • Чумаченко Э Г - 1
 • Шелипова Л Б - 1
 • Шимонек Е В - 1
 • Шишлянникова О М - 1
 • Шумилов Н А - 1
 • Шумихин В С - 1
 • Щербакова А И - 1
 • Яганова А А - 2
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org