Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\inetpub\wwwroot\history.vniidad.ru\plugins\system\jsecure\jsecure.php on line 19

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in D:\inetpub\wwwroot\history.vniidad.ru\plugins\system\jsecure\jsecure.php on line 40
ВНИИДАД в РИНЦ
 

ВНИИДАД в РИНЦ

Общие показатели

Общие показатели РИНЦ

Показатели за 5 лет (2011-2015):

 

Публикации

 

Показатели по годам:

 

Цитирование

 

Авторы

 

Тематика публикаций

 

 

Распределение публикаций по числу цитирований

 

Распределение публикаций организации по авторам

Автор публикаций

 • Сабенникова И.В. - 26
 • Гентшке В.Л. - 22
 • Ларин М.В. - 15
 • Иноземцева З.П. - 14
 • Ловцов А.С. - 14
 • Жигунов В.М. - 13
 • Соболев В.Е. - 12
 • Сокова А.Н. - 11
 • Янковая В.Ф. - 11
 • Привалов В.Ф. - 10
 • Терещенко Л.С. - 10
 • Юмашева Ю.Ю. - 10
 • Варламова Л.Н. - 7
 • Волкова И.В. - 7
 • Котюкова Т.В. - 7
 • Чумин Г.В. - 7
 • Бушмелева З.В. - 6
 • Гавлин М.Л. - 6
 • Звавич В.И. - 6
 • Красавин А.С. - 6
 • Лифанова Н.В. - 6
 • Романченко Е.В. - 6
 • Химина Н.И. - 6
 • Чернин Э.А. - 6
 • Володин Д.В. - 5
 • Демушкин А.С. - 5
 • Жукова М.П. - 5
 • Константинова Т.В. - 5
 • Любомирова О.И. - 5
 • Харитонов А.Г. - 5
 • Шотина Л.П. - 5
 • Бельдова М.В. - 4
 • Беляев Д.А. - 4
 • Глуховская И.И. - 4
 • Грум-гржимайло Ю.В. - 4
 • Дегтярева И.А. - 4
 • Дьячкова М.П. - 4
 • Ерошкина О.Д. - 4
 • Иванова И.В. - 4
 • Кепель А.А. - 4
 • Коновалова А.В. - 4
 • Курникова И.А. - 4
 • Ларина В.Г. - 4
 • Романова С.Н. - 4
 • Сергеева А.Г. - 4
 • Сорокин В.Н. - 4
 • Федорова И.С. - 4
 • Чуковенков А.Ю. - 4
 • Шепилова И.Г. - 4
 • Банасюкевич В.Д. - 3
 • Булавкина Т.М. - 3
 • Варламова Л. - 3
 • Воронкова Е.А. - 3
 • Гринев Г.Н. - 3
 • Ерошкина А.Н. - 3
 • Коган Г.Е. - 3
 • Кондратьева Л.А. - 3
 • Кошелева Е.Ю. - 3
 • Мельникова Е.Б. - 3
 • Никулин М.В. - 3
 • Новикова Н.Н. - 3
 • Олевская В.В. - 3
 • Степанова Л.А. - 3
 • Терентьева Е.В. - 3
 • Ткаченко Н.А. - 3
 • Трофименкова Е.В. - 3
 • Абраменко С.В. - 2
 • Автократов В.Н. - 2
 • Акопян В.Г. - 2
 • Андреева Н.М. - 2
 • Арцруни М.Г. - 2
 • Бабаходжаева Х.А. - 2
 • Барулин Ю Н - 2
 • Белая Т Р - 2
 • Борчуков С Ю - 2
 • Егоров С А - 2
 • Елпатьевский А В - 2
 • Емельянов Н Ю - 2
 • Зайцева Т А - 2
 • Иноземцева П С - 2
 • Иоффе И А - 2
 • Исакова М С - 2
 • Кальсина Е А - 2
 • Косырева Е В - 2
 • Кручинина Е В - 2
 • Крюкова Л Н - 2
 • Ларин М М - 4
 • Лебедев В А - 2
 • Левчук Л И - 2
 • Магидов В М - 2
 • Макарова Е И - 2
 • Макарова С Л - 2
 • Мельтюхов М И - 2
 • Мингалев В С - 2
 • Нагорная М Л - 2
 • Панова А В - 2
 • Подоплелова Н Н - 2
 • Полякова Ж В - 2
 • Потапова Л В - 2
 • Пучко Н А - 2
 • Романова Е А - 2
 • Романовская И В - 2
 • Русакова С В - 2
 • Рысков О И - 2
 • Сахарова Е Н - 2
 • Семенова Г Ю - 2
 • Сидорова В А - 2
 • Симонова Е Р - 2
 • Соломина О Л - 2
 • Степин А В - 2
 • Сурганов Б С - 2
 • Тарунтаева В Н - 2
 • Тасиц Н А - 2
 • Тихонов В И - 2
 • Толокнов В И - 2
 • Ударова О Д - 2
 • Усанова О В - 2
 • Федосеева Н А - 2
 • Цеменкова С И - 2
 • Чьеу Ван Кыонг - 2
 • Якута В И - 2
 • Алтман М М - 1
 • Альтман М М - 1
 • Андросова М Е - 1
 • Антонов Д Н - 1
 • Антонова И А - 1
 • Арапов Д Ю - 1
 • Асатова Г Р - 1
 • Бабаходяева Х А - 1
 • Байков Д М - 1
 • Байкова И Ю - 1
 • Баркалова О М - 1
 • Басовская Н И - 1
 • Белова Н В - 1
 • Белова Т В - 1
 • Белянина Л И - 1
 • Бобкова В Н - 1
 • Богина С Л - 1
 • Болдина Е Г - 1
 • Бородкина Е В - 1
 • Бочарова О Б - 1
 • Витко И В - 1
 • Владыкина В А - 1
 • Водопьянов З К - 1
 • Волков Л В - 1
 • Воробьева Ю С - 1
 • Воронова Л Н - 1
 • Высоков М С - 1
 • Гавлин М А - 1
 • Гапонова А В - 1
 • Гельман-виноградов К Б - 1
 • Гентщке В Л - 1
 • Генштке В Л - 1
 • Голотиик А - 1
 • Голотик А С - 1
 • Горбунов Ю С - 1
 • Горяева Т М - 1
 • Гречина Н Д - 1
 • Григорьева Н Е - 1
 • Громов П А - 1
 • Грошев Г А - 1
 • Двойных А В - 1
 • Денискина Л А - 1
 • Дмитриева А П - 1
 • Домрачева Т В - 1
 • Дробинин М Ю - 1
 • Дячкова М П - 1
 • Елпатевский А В - 1
 • Емелин А Ю - 1
 • Ермолаев Б В - 1
 • Ермолаева А В - 1
 • Жеребцова Л А - 1
 • Заводько Н Н - 1
 • Иванова А К - 1
 • Иванова М Ю - 1
 • Иритикова В С - 1
 • Казарина И В - 1
 • Калугина В А - 1
 • Карканица Е В - 1
 • Касаткина Т П - 1
 • Кирилина Ф И - 1
 • Кириллина Н Д - 1
 • Киселев М В - 1
 • Киселева Л Г - 1
 • Ковш Л А - 1
 • Козляков В Н - 1
 • Колесник Т Б - 1
 • Коляда В А - 1
 • Кондаурова Л П - 1
 • Коннова Н Н - 1
 • Корнеева Л Н - 1
 • Коршунова Т Н - 1
 • Костанов А И - 1
 • Красавина Е В - 1
 • Крючкова Л Р - 1
 • Кудряева И Д - 1
 • Куза Л Г - 1
 • Кузнецов Л В - 1
 • Куроедова Л В - 1
 • Кюнг П А - 1
 • Латыпова В В - 1
 • Левшина И Б - 1
 • Литвин А А - 1
 • Литвинов Г Л - 1
 • Луткова Н А - 1
 • Лысак В Н - 1
 • Макаренко З Н - 1
 • Максимова Н С - 1
 • Максимович Г Ю - 1
 • Малышева Е П - 1
 • Манаев Г Г - 1
 • Марбашев А К - 1
 • Мартынова Г В - 1
 • Медушевский А Н - 1
 • Мезенцев Е В - 1
 • Мелтухов М И - 1
 • Мелтюхов М И - 1
 • Мельникова Е В - 1
 • Милюгина Е Г - 1
 • Митченко О Ю - 1
 • Миченко О Ю - 1
 • Моисеев А Е - 1
 • Моисеева Р М - 1
 • Морозов Б М - 1
 • Мусатова Т Н - 1
 • Нагорнаия М Л - 1
 • Немирович-данченко П М - 1
 • Нигматуллина З Б - 1
 • Никитина Л П - 1
 • Панина А Л - 1
 • Першина Т А - 1
 • Петров П В - 1
 • Пивоварова Н А - 1
 • Пинчук Л В - 1
 • Погодина Л М - 1
 • Полева Г Н - 1
 • Попов А С - 1
 • Поспелова Р А - 1
 • Прзорова В Б - 1
 • Прозуменщикова И А - 1
 • Пронин А А - 1
 • Пронина Л И - 1
 • Просянкина Т Ю - 1
 • Пшеничный А П - 1
 • Пышкин Ю Л - 1
 • Рагозина Л В - 1
 • Радищевская В А - 1
 • Раскин Д И - 1
 • Решетников В И - 1
 • Решетова А А - 1
 • Рудельсон М Е - 1
 • Рудьев С А - 1
 • Самборский Я Ю - 1
 • Семнова Г Ю - 1
 • Сотникова С И - 1
 • Сошников В Е - 1
 • Суханова Г Н - 1
 • Сыроватская Г М - 1
 • Танонина Е А - 1
 • Титова Т В - 1
 • Толочко В В - 1
 • Тушевский А М - 1
 • Уварова Е А - 1
 • Филиппов Н Г - 1
 • Ходакова З П - 1
 • Ходаковский Н И - 1
 • Хорова С Б - 1
 • Худякова И Ю - 1
 • Чумаченко Э Г - 1
 • Шелипова Л Б - 1
 • Шимонек Е В - 1
 • Шишлянникова О М - 1
 • Шумилов Н А - 1
 • Шумихин В С - 1
 • Щербакова А И - 1
 • Яганова А А - 2
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org
levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra generiek priligy kopen in apotheek priligy kopen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Comment utiliser Kamagra Jelly kamagra effet Air Max 90 Outlet,Scarpe Nike Air Max Prezzo Basso kamagra kopen

Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis 5 mg Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis fk cialis kopen zonder recept in nederland cialis kopen Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra fk Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra pillen Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra pil Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra kopen